(99412) 828 / (99412) 525 48 48

[email protected]

Məhsullar

Ammonium nitrat Minudobreniya/Rossosh / 34.4% AN / Minudobreniya / 50 kq, kq

Əsas Məhsullar Ammonium nitrat Minudobreniya/Rossosh / 34.4% AN / Minudobreniya / 50 kq, kq

Ammonium nitrat Minudobreniya/Rossosh / 34.4% AN / Minudobreniya / 50 kq, kq

Qiymət: 7 ₼
1. Xarici görünüş – ağ rəngli və ya mexaniki qatqılar olmadan bir qədər rənglənmiş qranullar
2. Nitrat və ammonium azotun cəmi kütlə payı: quru maddədə azot, %, minimum - 34,4
3. Hiqroskopik suyun kütlə payı, %, maksimum: - kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə - 0,3
4. 10% su məhlulunun рН, ən azı: - kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə - 5,0
5. Qranulometrik tərkib: - ölçüsü 1-4 mm olan qranulların kütlə payı, %, ən azı- 95
O cümlədən ölçüsü 2-4 mm olan qranulların kütlə payı, % ən azı - 80
- ölçüsü 1 mm az olan qranulların kütlə payı, %, maksimum - 3
- ölçüsü 6 mm çox olan qranulların kütlə payı, % - 0
6. Qranulların statik möhkəmliyi, Н (kqs), ən azı: - kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə - 8 (0,8)
7. Kövrəklilik, %, ən azı - 100
8. Əlavənin növü: MgO hesablanmış maqnezium nitrat, % - 0,35-0,5
9. Antiyatma, % - 0,05-0,15
10. Toksik elementlərin kütlə payı, mq/kq:

- qurğuşun - normalaşdırılmır
- kadmium - normalaşdırılmır
- civə - normalaşdırılmır
- arsen - normalaşdırılmır

11. Təbii radionuklidlərin xüsusi aktivliyi, kBk/kq - <1,0
12. Texnogen radionuklidlərin xüsusi aktivliyi, Bk/kq - normalaşdırılmır

Müraciət üçün aşağıdakı formanı doldurun

Məhsullarımızla maraqlanırsınız?

Regional satış şöbələrimizə onlayn müraciət edin.

Regional satış şöbələri