(99412) 828 / (99412) 525 48 48

[email protected]

Məhsullar

Buğda toxumu Alekseiç / R1 / Kuban Zerno / 50 kq, kq

Əsas Məhsullar Buğda toxumu Alekseiç / R1 / Kuban Zerno / 50 kq, kq

Buğda toxumu Alekseiç / R1 / Kuban Zerno / 50 kq, kq

Qiymət: 7.5 ₼

Xüsusiyyətləri Kolun forması – aralıqlıdır; Yarpaq - kollanma zamanı mum yetişmə zəifdir, rəngi yaşıldır; Növ - lutescens; Sünbül - sünbülün bütün uzunluğu boyunca 3 - 25 mm uzunluğunda bığcıqvari şaxələnmələri var, piramidal formaya malikdir, ağ rəngdədir, orta sıxlıqlıdır. Sünbülün orta üçdəbirində sünbül pulcuğu – oval formalıdır, uzunluğu 8.5-10.0 mm, eni 3.5-4.5 mm. Sünbül pulcuğunun dişçiyi düzdür, orta ölçülüdür, çiyincik düz və azca qalxmışdır, qabıqçıq qabarıqdır. Dən - Taxıl oval formalıdır, orta ölçülüdür, taxılın gövdəsi çılpaq, rəngi qırmızı, yivi dayazdır. Məhsuldarlıq. Məhsuldarlıq potensialı yüksəkdir - hər hektardan 130 sentner. Bütün sələfləri ilə müqayisədə standartlardan daha yüksək gəlirliliyə malikdir. Yüksək sünbül sıxlığı, orta sünbül məhsuldarlığı, 1000 taxıl çəkisi 38-41 qram olan aqrofitosenozlar meydana gətirir. Xəstəlik və iqlim müqaviməti: - Qəhvəyi pasa davamlıdır; - Sarı pasa davamlı; - Kök paslarına davamlıdır; - Septorioz - orta həssas; - Tozvari şeh - davamlı; - Sünbülün fuzariozu - orta həssas; - Viruslar - orta dərəcədə davamlıdır; - Şaxtaya qarşı müqaviməti - orta səviyyədən yüksək; - Quraqlığa davamlı - hava və torpaq quraqlığına davamlıdır. Əkin sahəsi və sələfləri. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi qaratorpaqlarında və Şimali Qafqaz bölgələrində becərilməsi üçün təsdiq edilmişdir. İlk növbədə yüksək və orta hündürlükdə kənd təsərrüfatı sahələrində üstünlüyə malikdir. Ən yaxşı sələfləri çoxillik otlar, noxud. Əkin. Əkin tarixləri zona üçün optimaldır. Gec əkin tarixlərinə icazə verilir. Əkin norması - hər hektara 3-4 milyon toxum.

Müraciət üçün aşağıdakı formanı doldurun

Məhsullarımızla maraqlanırsınız?

Regional satış şöbələrimizə onlayn müraciət edin.

Regional satış şöbələri